ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Областна администрация бе домакин на трудова борса
27.09.2018
Областна администрация бе домакин на трудова борса по проект „Готови за работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Инициативата е насочена към безработни младежи до 29 г. от област Плевен.
Присъстващите приветства заместник-областният управител Татяна Божинова, която насърчи градивния диалог между страните и пожела успех на инициативата. 
Основната цел на проекта е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не следват в момента, нямат работа и не са регистрирани като безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда”. Идеята е да се подобрят възможностите им за намиране на работа. Общият бюджет на проекта е 10 000 000 лв. Основните дейности са свързани с неговата реализация са идентифициране, информиране и мотивиране към активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, такива които не са в образование или обучение; провеждане на „ателиета за търсене на работа“; насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния профил на лицата, мерки за обучение, образование и обучение; организиране на трудови борси за срещи на активираните младежи с работодатели.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?