ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Главен секретар

ИРЕНА ХРИСТОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛЕВЕНИрена Христова е магистър по икономика и управление на промишлеността в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов. Предстои да се дипломира и като юрист в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

 

В професионалната си кариера има опит в специализираната държавна администрация - изпълнител бюджет в Агенцията за държавни вземания, финансов контрольор в МОСВ, директор на Регионалната дирекция към Агенцията по вписванията. Успешно се справя и с работата си в банковия сектор.


Последната заемана от Христова позиция е секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора в Община Плевен, която освобождава, за да поеме отговорностите на главен секретар в Областна администрация-Плевен.

 

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?