Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Заповед на областен управител, отностно „Оптично кабелно трасе на територията на община Левски и с.Бацова махала, област Плевен”

Дата на публикуване: 15.06.2021 17:40
Заповед № АУ-25-01/15.06.2021г. на областен управител, отностно „Оптично кабелно трасе на територията на община Левски и с.Бацова махала, област Плевен”, може да видите тук

Наименование Брой тегления
Заповед кабел.pdf 183 Изтегли документ с име "Заповед кабел.pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем