Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Повече от 20 работодатели и близо 100 млади хора се срещнаха на трудовата борса в зала „Плевен”
29.09.2020

„Трудовите борси по проект „Готови за работа” се утвърдиха в област Плевен като успешна форма за пряк контакт и сътрудничество между работодатели и хора, търсещи работа. Потвърждение е и днешната среща – пълната зала, в която виждам участват не малко работодатели.”, каза заместник-областният управител Татяна Божинова на откриването на събитието, състояло се в зала „Плевен”.

На днешната трудова борса присъстваха повече от 20 работодатели и близо 100 младежи, търсещи работа.

“Готови за работа” се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост. Проектът цели да се стимулира активността и да се предоставят по-добри  възможности за намиране на работа и  реализация на неактивни младежи до 29-годишна възраст включително такива, които не са нито в образование или обучение, не са ангажирани с трудова заетост и не са регистрирани в Дирекциите Бюро по труда. „Именно чрез прекият контакт ще се разкрие ясната картина на това което бизнесът търси и това което се предлага, както и ще се мотивират младите хора за активно поведение  на пазара на труда.

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен