Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Заповед на Областен управител на област Плевен за посещения на обекти на открито
04.05.2020

Във връзка с изпълнението на Заповед РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, г-н Мирослав Петров – Областен управител на област Плевен издаде Заповед №РД-09-69/04.05.2020 г. сведена до знанието на всички заинтересовани институции на територията на областта, с която се допускат посещенията на обекти на открито. Това стана ясно от проведеното заседание на 04.05.2020 г. на Областен кризисен щаб за борба с COVID-19 в Областна администрация – Плевен. Акцент се постави и върху необходимостта от стриктен контрол от страна на Българската агенция по безопасност на храните относно работата на тези обекти, като г-н Мирослав Петров предложи в състава на щаба да бъде включен д-р Иван Йорданов, директор на ОДБХ – Плевен.

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен