Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Областната комисия по транспорт прие промени в разписанието по автобусна линия „Плевен-Ленково Гулянци – Сомовит
18.11.2019

На днешното си заседание областната комисия по транспорт, председателствана от заместник-областния управител д-р Красимир Трифонов единодушно прие предложенията за промени в маршрутни разписания №1934; №1935 и №1937 по автобусна линия „Плевен-Ленково Гулянци – Сомовит“, така както е предложено от Община Гулянци, като маршрутно разписание №1937 приема номера на отпадналото маршрутно разписание №1936. Решението на комисията трябва да бъде утвърдено от Областния управител. Подробности по направените промени са достъпни на сайта на областна администрация чрез протокола от проведеното заседание на комисията.

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен