Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Плевен
30.09.2019

В периода 16 – 27.09.2019 г. екип на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнение на Областна стратегия за развитието на социалните услуги с председател заместник-областния управител Татяна Божинова инспектира  на място предоставяните социални услуги на територията на областта. Събраната информация ще послужи при изготвяне на  Годишен мониторингов  доклад  във връзка с процеса на стратегическо планиране и развитие на социалните услуги, заложени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен (2016-2020)

Основната цел на извършеното наблюдение е да се оцени постигнатия напредък по приоритетните направления:

 

-          „Грижа за децата”;

-          „Грижа за възрастни от уязвими групи”;

-          „Грижа за старите хора”.

 

До края на месец октомври ще бъде изготвен цялостен анализ по сектори и направления, като Годишният мониторингов доклад за 2019 г. предстои да бъде приет на заседание на Консултативния съвет по социално подпомагане.

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен