ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Плевен
30.09.2019

В периода 16 – 27.09.2019 г. екип на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнение на Областна стратегия за развитието на социалните услуги с председател заместник-областния управител Татяна Божинова инспектира  на място предоставяните социални услуги на територията на областта. Събраната информация ще послужи при изготвяне на  Годишен мониторингов  доклад  във връзка с процеса на стратегическо планиране и развитие на социалните услуги, заложени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен (2016-2020)

Основната цел на извършеното наблюдение е да се оцени постигнатия напредък по приоритетните направления:

 

-          „Грижа за децата”;

-          „Грижа за възрастни от уязвими групи”;

-          „Грижа за старите хора”.

 

До края на месец октомври ще бъде изготвен цялостен анализ по сектори и направления, като Годишният мониторингов доклад за 2019 г. предстои да бъде приет на заседание на Консултативния съвет по социално подпомагане.

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?