Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Новини
Няма регистрирани нови огнища на АЧС на територията на област Плевен
09.08.2019

Няма регистрирани нови огнища на заболяването африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на област Плевен. Актуална информация за епизоотичната обстановка в района бе представена тази седмица на поредното заседание на Областната епизоотична комисия в зала „Плевен“. Комисията се председателства от заместник - областния управител Татяна Божинова.

Към дата 08.08.2019 г. на територията на област Плевен няма регистрирани нови огнища на заболяването АЧС, информира д-р Иван Йорданов - директор на Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Плевен. Той съобщи, че за изминалия 7-дневен период в ОДБХ – Плевен, са постъпили два сигнала за умрели диви прасета – едното е намерено в землището на с. Байкал, другото – в землището на с. Въбел. Подаден е и един сигнал за умряло домашно прасе в гр. Славяново. Незабавно, съвместно с ДГС - Плевен и ДГС – Никопол, са предприети необходимите действия, като са взети проби и изпратени за изследване. До момента няма положителни резултати в нито един от тези случаи. Междувременно екипите на ОДБХ - Плевен са направили дезинфекции в установените огнища на АЧС на територията на областта.

Във връзка със Заповеди №РД-09-112/30.07.2019г. и №РД-09-113/02.08.2019г., издадени от областния управител Мирослав Петров, комисията взе решение от 9 август на територията на област Плевен да започнат и контролирани проверки по тяхното изпълнение. Проверявящите екипи ще започнат от селищата, които попадат в 20-километровите зони около двете индустриални свинеферми в региона. Кметовете на тези населени места трябва да окажат нужното съдействие, като представят актуални списъци на стопаните, отглеждащи свине, и да осигурят служители от кметствата, които да придружават екипите при проверките на място. При констатирано неизпълнение на заповедта за доброволно унищожаване на животните проверяващите ще издават предписания с определен срок за изпълнение. Ако предписанието не бъде изпълнено от стопанина, ще му бъде съставен акт за административно нарушение.

На заседанието Татяна Божинова запозна присъстващите и с постъпило в Областна администрация – Плевен, писмо от Министерството на земеделието, храните и горите с Вх.№ АК-04-105-/83/ от 07.08.2019 г., за предоставяне на допълнителната информация под формата на списък за броя заклани свине в обектите от типа „заден двор“ в 20-километровите зони около индустриалните свинеферми в областта. Заповедта незабавно е сведена до знанието на кметовете на съответните населени места. Списъците, които ще бъдат представени, ще послужат като базова информация за изплащане на обявеното от Правителството подпомагане в размер на 300 лв./заден двор за извършване на мероприятия по почистване и дезинфекция на обектите. С исканата информация вече са готови от Община Долна Митрополия и Община Никопол, частично е изготвена справка и от общините Пордим, Левски и Плевен.

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН