Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Новини
Областният управител Мирослав Петров: Няма да се удължава срокът на бедственото положение в област Плевен във връзка с Африканската чума по свинете
02.08.2019

Бедственото положение, обявено на територията на област Плевен със заповед на областния управител Мирослав Петров във връзка с Африканската чума по свинете /АСЧ/ за времето от 24 юли до 31 юли 2019 г., няма да бъде удължен. Причината е, че на територията на областта няма регистрирани нови огнища на АЧС. Това стана ясна на поредното заседание на Областната епизоотична комисия в зала „Плевен“. Комисията се председателства от заместник - областния управител Татяна Божинова.

В присъствието на представители на общинските администрации, кметове на кметства, ловно-рибарски сдружения, представители на медиите и на частни стопанства бе изнесена актуална информация за епизоотичната обстановка в района относно АЧС.

Д-р Иван Йорданов, директор на ОДБХ - Плевен, информира  присъстващите, че към 01.08.2019 г. на територията на област Плевен има регистрирано само едно ново огнище на заболяването. Случаят е при домашни свине в гр. Искър. Незабавно са приложени необходимите мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването, като са евтаназирани общо 28 бр. домашни прасета. Извършена е дезинфекция както в установеното огнище, така и на цялото населено място. Приключило е пробонабирането и на кръвни проби в 10-километровата наблюдавана зона. До момента няма излезли положителни резултати. В ОДБХ - Плевен са постъпили и няколко сигнала за намерени вътрешности и кожи на домашни прасета. В тази връзка незабавно е организирано пробонабиране и изпращане за изследване на пробите в НДНИВМИ - гр. София, съобщи още д-р Йорданов. До момента няма положителни проби.

На заседанието бе посочено още, че предвид усложнената епизоотична обстановка в страната ЦУ на БАБХ - гр. София, в спешен порядък е изискала информация за определените площадки за загробване на прасета в случай на констатиране на огнище на АЧС. ОДБХ - Плевен, е установила връзка с всички кметове на общини в област Плевен с цел  своевременно предоставяне на исканите данни за местоположение на площадките за всяко населено място, JPS координати и етап на съгласуване с МОСВ - Басейнова дирекция, ако има такова.

Във връзка с издадената от областния управител на област Плевен Мирослав Петров заповед, касаеща определяне на 20 километрови зони около индустриалните свинеферми, д-р Йорданов представи и списък на населените места, които попадат в тези зони около двете свинеферми -  „ОСЪМ КОМЕВР” АД с. Дисевица и ЕТ „ГАБИ-73 ГАБРИЕЛ ГЕШЕВ”, с. Малчика, община Левски. Областната епизоотична комисия реши, с оглед ефективно изпълнение на мерките по заповедта, кметовете на населените места, попадащи в 20-километровите зони около промишлени свинеферми, в срок до 05.08.2019 г. да изготвят актуални списъци на стопаните, отглеждащи свине. На базата на тези списъци ще бъдат организирани проверки по изпълнение на заповедта и прилаганите последващи мерки.

Комисията задължи кметовете на общините, които все още не са определили площадки за загробване в случай на Африканска чума по свинете, да го направят най-късно до 05.08.2019 г., като подадат необходимата информация за това в ОДБХ - Плевен.

Д-р Йорданов отново акцентира върху това, че заради характера на заболяването и начина на неговото разпространение, на територията на област Плевен няма достатъчно отдалечени или безопасни зони. Това в особена степен важи за общините, в които все още няма констатирани случаи. Единственият начин за ограничаване на разпространение на заболяването на територията на област Плевен е свеждане до възможния абсолютен минимум на прасетата, отглеждани при липса на условия за биосигурност, а това са прасетата отглеждани в личните стопанства.
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН