Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Новини
Със заповед на областния управител Мирослав Петров се определя 20 километрова зона около индустриалните свинеферми в област Плевен
30.07.2019
Областният управител Мирослав Петров издаде заповед във връзка със заболяването Африканска чума по свинете, с която нарежда да се определи 20 километрова зона около индустриалните свинеферми на територията на област Плевен. В тази зона трябва да се преустанови отглеждането на свине в обекти от типа „заден двор”. В заповедта си областният управител разпорежда се съобщи на стопаните ,че срокът на мярката за доброволно клане на животните изтича на 31 юли 2019 година. След тази дата ще се пристъпи към умъртвяване нва свинете от компетентните органи – ОДБХ – Плевен. Съгласно заповедта на областния управител следва да бъдат уведомени собствениците на свине от обекти тип „заден двор”, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути при 70 градуса по Целзий, достигнати във вътрешността на месото. Изсушаването, опушването, осоляването, охлаждането и замразяването на месото не са приложими начини на съхранението му предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив. Контрол по заповедта ще осъществява лично областния управител Мирослав Петров.


Заповедта може да изтеглите от тук
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН