ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Областният управител на област Плевен Мирослав Петров се завърна от визита си в Брюксел
08.04.2019

Областният управител на област Плевен Мирослав Петров се завърна от тридневната си визита в Брюксел. Посещението в централата на Европейската комисия бе организирано от Представителството на европейската институция у нас.

„Бъдещето на Европа”, „Многогодишната финансова рамка”, „Бъдещето на общата селскостопанска политика”, „Кохезионната политика 2021-2027” бяха само част от темите, обсъждани в рамките на работната програма. Дискутирана бе и изключително актуалната тема за Брекизт, по която областните управители, получиха информация от Ивайло Яйджиев – част от работната група за подготовката и провеждането на преговори с Обединеното кралство.

Посредством видеоконферентна връзка от Люксембург Велина Пендоловска – Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните” представи политиката на ЕС в областта на здравеопазването, с акцент върху България. Част от работния панел на програмата бе и темата за предстоящите евроизбори. Началникът на отдел „Международни отношения, корпоративни комуникации и центрове Европа Директно” в Генерална дирекция „Комуникации” представи презентация на тема „Как да комуникираме Европейските избори”, а акцентите в европейската политика за заетост бяха представени от Адриана Сукова – заместник-генерален директор в „Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”.

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?