ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси прие петия мониторингов доклад, касаещ 2018 г.
26.02.2019

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси прие петия мониторингов доклад, отнасящ се за 2018 г, касаещ  интеграцията на ромите на територията на област Плевен.

Девет от 11-те общини в областта имат действащи общински планове  за интеграция на ромите, които обхващат период от три години  - от 2017 до 2020 г. каквито са указанията на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. В редица Плевенски общини в партньорство между неправителствени организации и общинските власти се предлагат нови решения за повишаването на нивата на образованост и  заетост в ромска общност.

Мониторинговият доклад отчете, че за 2018 година на територията на област Плевен са реализирани 29 проекта с насоченост към интеграцията на ромите в общините Червен бряг, Долна Митрополия, Гулянци, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим и Плевен.

Медиаторите в населените места на областта за същия период  са 9 на брой  в 7 общини- Долна Митрополия (младежки), 2 в община Кнежа (здравни), 1 в община Червен бряг (младежки), 1 в община Плевен (трудов), 2 в община Левски (младежки и трудов) и 1 в община Пордим (младежки).

Докладът отчита извършената дейност в общините от област Плевен по шестте приоритета от Плановете за действие съобразно ангажиментите и отговорностите на ресорните институции и прилагането на мерки в съответната област, насочени към интегриране на ромската общност в обществото. Мониторинговият доклад ще бъде изпратен до Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Министерски съвет в срок до 28.02.2019 г.

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?