ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Комисия от областна администрация направи оглед на авариралия мост в Червен бряг и предприетите до момента мерки
08.11.2018
Комисия от областна администрация в състав арх. Трифон Иванов – директор на дирекция „АКРРДС” и Валя Тарова – главен експерт в същата дирекция, заедно с инж.Илиян Банчев – директор дирекция „Обществен ред и сигурност” в община Червен бряг направиха още един оглед на авариралия мост в общината. В изпълнение на разпореждане на областния управител Мирослав Петров областна администрация има готовност да изготви веднага становище, което ведно с комплектованите от общината документи, информационна форма, проект, КСС и т.н., ще бъде изпратено максимално бързо  към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. По време на проверката бяха установени бетонни препятствия в двата края на съоръжението, целта на които е да спират движението на моторни превозни средства по моста. Има постоянно видеонаблюдение. От общината увериха комисията, че веднага след поставянето на временна светлинна сигнализация ще бъде възстановено и движението по моста на автомобили до 3 тона.
„За да бъде укрепен мостът,около компрометираните носещи участъци, ще бъде насипана фракция. Това ще наложи изместване на речното корито чрез отклонение на потока на водата, за да могат да работят екипите.”, обясни инж. Илиан Банчев. Той допусна, че до аварията се е стигнало, защото по моста са преминавали моторни превозни средства надвишаващи допустимия тонаж. Въпросът със свързаността на населените места Горник, Сухаче, Лепица, Чомаковци, град Койнаре и Глава е решен без промяна на трасето. Пътниците преминават моста пеша и се прекачват от отсрещната му страна на друг автобус на превозвача. По подобен начин се действа и с линейките на болницата при случаи, които не са спешни, поясни Банчев. По думите му населението е обезпечено със спешна медицинска помощ, полицейска, противопожарна и аварийна защита.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?