ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов присъства на церемонията по полагане на първа копка за изграждане на канализационна и ВиК мрежа в Ясен
02.11.2018

Заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов присъства на церемонията по полагане на първа копка за изграждане на канализационна и ВиК мрежа в Ясен. Строително-монтажните работи са в изпълнение на мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”. Проектът, финансиран от ОП „Околна среда 2014 – 2020“, Приоритетна ос 1 „Води“ с Договор № Д-34-5/18.01.2017 г., е на стойност е 117 150 300,52 лв., безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636,37 млн. лв. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?