ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Министър Красимир Вълчев в Плевен: Основният фактор в системата си остават учителите и ние сме поели политически и бюджетен ангажимент за двойно увеличение на заплатите им
08.06.2018
Областният управител Мирослав Петров се срещна с министъра на образованието Красимир Вълчев. Поводът за посещението му в Плевен бе провеждането на работна среща с директори и учители на детски и учебни заведения, представители на местните власти на територията на област Плевен, синдикати и университетски преподаватели,която се състоя в зала „Плевен” на областна администрация.
Той призова директорите и представителите на институции да положат максимални усилия за обхващането на всички деца и ученици в образователната система и апелира това да бъде акцент и за следващата учебна година. „Знам, че е трудно, а  и на част от родителите трябва да се обяснява колко е важно образованието”, каза министър Вълчев като насърчи приобщаването на родителите към училищните дейности, отразяващи постиженията на учениците.
„Основният фактор в системата си остават учителите и ние като правителство сме заложили на тях. Поели сме политически и бюджетен ангажимент да увеличим двойно възнагражденията до края на мандата, за да мотивираме повече сегашното и бъдещите поколения учители.”, подчерта министър Вълчев. „Факт е, че благодарение на миналогодишната работа по механизма имаме над 20 000 деца, които са допълнително включени в образователната система. Тези усилия продължават и в следващата година”, допълни още образователния министър на пресконференция пред журналистите веднага след работната среща.
По време на нея бяха обсъдени политиките в областта на професионалното образование, квалификацията на учители, дигитализацията, необходимостта от това децата да бъдат насочвани към профили и професии в областта на математиката и природните науки, както в задължителните учебни часове, така и в извънкласните занимания.
Министър Вълчев съобщи, че през лятото отново ще бъде направен анализ на нормативната уредба, за да се облекчи административната работа на учителите и ги призова да изпращат в министерството своите предложения.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?