ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Електронна версия на регистъра можете да изтеглите от тук

Заповед №ТУ-09-01 от 28.02.2017 можете да изтеглите от тук

Обевление №1415 от 28.02.2017 можете да изтеглите от тук

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем