Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в област Плевен

График за работата на междуведомствената комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Плевен, утвърден със Заповед №РД-12-07/ 10.04.2017г. на областен управител на област Плевен.
Електронна версия на графика можете да изтеглите от тук
Публикуван на 12.04.2017г.
 
Размер на шрифт
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя