Консултативен съвет за социално подпомагане


Заповед № РД-12-9 от 12.04.2017 г. за създаване на Консултативен съвет по социално подпомагане

Заповед № РД-12-8 от 12.04.2017 г. за определяне на звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги

Вътрешни правила за дейността на консултативен съвет за изпълнение на областна стратегия за развитие на социалните услуги в област плевен (2016  – 2020)

Заповед № РД-09-29/23.03.2017 г.   за утвърждаване на вътрешни правила за организацията и дейността на Консултативния съвет за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен (2016 г. -2020 г.)

Заповед за утвърждаване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен 2016-2020 г.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.

Протокол за приемане на ОСРСУ 2016-2020г.

Протокол №2 от заседание на областен оперативен екип за стратегическо планиране по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.

Протокол №1 от заседание на областен оперативен екип за стратегическо планиране по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.


Консултативен съвет по социално подпомагане - Заповед от 06.01.2016
 
 
Размер на шрифт
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя