ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Заместник областен управител - Татяна Божинова
 
ТАТЯНА БОЖИНОВА


/assets/TATYANA-BOZHINOVA/Tanq_Bojinova.JPG    Госпожа Татяна Божинова е финансист по образование. Професионалната й реализация е свързана с банковия сектор, където заема позицията на управител. Образованието си получава в УНСС.

    В качеството си на заместник областен управител Госпожа Татяна Божинова поема ресорите в сектор „Селско, горско, рибно и ловно стопанство”, образование, култура и социални дейности, сферата на етническите и демографските въпроси и опазване на околната среда. Госпожа Божинова ще отговаря и за съвместната дейност с НПО, представителните организации на работодателите, с отрасловите и браншовите организации.


Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем