Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ


Декларарации, подадени след 01.09.2014 г.

Списък Декларации по чл. 12 и ЗПУКИ - таблица, актуална към 15.05.2017г.

Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - таблица, актуална към 12.05.2017г.
Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси


Арх. Трифон Иванов

Красимир Кънчев

 


Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Арх. Трифон Иванов
Евгени Петков
Владислав Ованесян
Девора Петрова
Красимир Кънчев
Александър Костов
Емил Радков

Декларации на служителите в Областна администрация-Плевен по чл. 12, т. 3, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларарации, подадени преди 01.09.2014 г.
Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване наконфликт на интереси

Декларациина служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 1 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Декларациина служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиДекларациина служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 3 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
Размер на шрифт
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя