ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Заместник областен управител - Д-р Красимир Трифонов
Д-Р КРАСИМИР ТРИФОНОВ


/assets/KRASIMIR-TRIFONOV/KRASIMIR_TRIFONOV.JPG

    Д-р Красимир Трифонов има дългогодишен опит в сферата на здравеопазването като мениджър, лекар, ръководител на хирургични екипи на мисии зад граница. Получава медицинското си образование във ВМИ – Плевен през 1983 година, през 1990 – та защитава специалност хирургия, а през 2005-та година завършва ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” със специалност „Здравен мениджмънт”.
    Със заповед на Областния управител Мирослав Петров на д-р Красимир Трифонов са поверени ресорите промишлен сектор, строителство, транспорт, туризъм, здравеопазване и спорт. Той ще отговаря още за секторите устройство на територията, регионално развитие, сигурност и защита на населението при бедствия и аварии.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем