Административен контрол

2016

Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация през 2016г. е упражняван текущ контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на област Плевен.
Извършена е проверка на 1372 бр. решения.
От тях върнати за ново обсъждане са 5 бр. решения.
От върнатите за ново обсъждане 5 бр. са отменени от общинските съвети за последващи заседания. Оспорени пред Административен съд Плевен решения няма.


2015
Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация през 2015г. е упражняван текущ контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на област Плевен.
Извършена е проверка на 2085 бр. решения.
От тях върнати за ново обсъждане са 24 бр. решения.
От върнатите за ново обсъждане 21 бр. са отменени от общинските съвети за последващи заседания. Оспорени пред Административен съд Плевен са 3 бр. решения.
 
Подробна информация за брой решения по общини можете да видите тук
Размер на шрифт
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя