ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Административен контрол
2017
 
 
 
 
2016

Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация през 2016г. е упражняван текущ контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на област Плевен.
Извършена е проверка на 1372 бр. решения.
От тях върнати за ново обсъждане са 5 бр. решения.
От върнатите за ново обсъждане 5 бр. са отменени от общинските съвети за последващи заседания. Оспорени пред Административен съд Плевен решения няма.


2015
Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация през 2015г. е упражняван текущ контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на област Плевен.
Извършена е проверка на 2085 бр. решения.
От тях върнати за ново обсъждане са 24 бр. решения.
От върнатите за ново обсъждане 21 бр. са отменени от общинските съвети за последващи заседания. Оспорени пред Административен съд Плевен са 3 бр. решения.
 
Подробна информация за брой решения по общини можете да видите тук
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем