ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883

Задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП)
26.03.2013
Задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за обект: „Газосепарационен възел и разпределителен газопровод за опитна експлоатация на сондаж „Р-1 Искър-Запад” до врязването му в съществуващия разпределителенможе да свалите от тук.

Търг за продажба на недвижим имот
15.03.2013
Заповед РД-14-26/13.3.2013 г. - Търг за продажба на недвижим имот  тук

Търг с тайно наддаване
28.02.2013
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени зони от територията на защитена местност "Кайлъка" за извършване на търговска и развлекателна дейност тук

Търг за продажба на имот
04.02.2013
Агенция за приватизация и следприватизационен контролРешение 3303-п/29.01.2013 г. - Търг за продажба на имот

Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка
30.01.2013
Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка тук

Търг с тайно наддаване
24.01.2013
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем