15.07.2013
Заповеди за определяне на спечелилите търгове с явно наддаване, проведени на 09.07.2013 г.

Заповед РД-14-80 - Право на поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за закускиЗаповед РД-14-81 - Предоставяне на част от поземлен имот до язовир "Кайлъка"


10.06.2013
Търгове с явно наддаване за право на поставяне на преместваеми съоръжения - 03.06.2013 г.

Търг с явно наддаване за право на поставяне на преместваемо съоръжение - Заповед № 69 от 03.06.2013 г.Търг с явно наддаване за право на поставяне на преместваемо съоръжение - Заповед № 68 от 03.06.2013 г.Търг с явно наддаване за право на поставяне на преместваемо съоръжение - Заповед № 67 от 03.06.2013 г.


25.04.2013
Заповед за продажба на имот

Заповед РД-14-59


22.04.2013
Заповед за забрана на нерегламентиран престой на територията на ЗМ "Кайлъка"

Заповед за забрана на нерегламентиран престой на територията на ЗМ "Кайлъка"


05.04.2013
Отдаване под наем на обособени зони от територията на защитена местност "Кайлъка" за извършване на търговска дейност

ЗАПОВЕДИ от 05.04.2013 г.На основание чл. 13, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за държавната собственост във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Протокол от 03.04.2013 г. за проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени зони от територията на защитена местност "Кайлъка" за извършване на търговска дейност чрез разполагане на преместваеми съоръжения, съгласно схема одобрена от Главния архитект на Община Плевен О П Р Е Д Е Л Я М: ЕТ "ГЕОРГИ ПЕТРОВ 97" – гр. ПЛЕВЕН, вписан в Търговския регис-тър на Агенция по вписванията с ЕИК 114090507, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. "Цар Самуил" №113,...


26.03.2013
Задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП)

Задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за обект: „Газосепарационен възел и разпределителен газопровод за опитна експлоатация на сондаж „Р-1 Искър-Запад” до врязването му в съществуващия разпределителенможе да свалите от тук.


 
Размер на шрифт
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя