ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883

Покана до председателя на Камарата на архитектите
18.07.2013
Покана за участие в проект "Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния - БългарияДоговор (проект)Техническо заданиеПротокол за подбор на архитект за член на екипа за управление на проекта

Заповеди за определяне на спечелилите търгове с явно наддаване, проведени на 09.07.2013 г.
15.07.2013
Заповед РД-14-80 - Право на поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за закускиЗаповед РД-14-81 - Предоставяне на част от поземлен имот до язовир "Кайлъка"

Търгове с явно наддаване за право на поставяне на преместваеми съоръжения - 03.06.2013 г.
10.06.2013
Търг с явно наддаване за право на поставяне на преместваемо съоръжение - Заповед № 69 от 03.06.2013 г.Търг с явно наддаване за право на поставяне на преместваемо съоръжение - Заповед № 68 от 03.06.2013 г.Търг с явно наддаване за право на поставяне на преместваемо съоръжение - Заповед № 67 от 03.06.2013 г.

Заповед за продажба на имот
25.04.2013
Заповед РД-14-59

Заповед за забрана на нерегламентиран престой на територията на ЗМ "Кайлъка"
22.04.2013
Заповед за забрана на нерегламентиран престой на територията на ЗМ "Кайлъка"

Отдаване под наем на обособени зони от територията на защитена местност "Кайлъка" за извършване на търговска дейност
05.04.2013
ЗАПОВЕДИ от 05.04.2013 г.На основание чл. 13, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за държавната собственост във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Протокол от 03.04.2013 г. за проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени зони от територията на защитена местност "Кайлъка" за извършване на търговска дейност чрез разполагане на преместваеми съоръжения, съгласно схема одобрена от Главния архитект на Община Плевен О П Р Е Д Е Л Я М: ЕТ "ГЕОРГИ ПЕТРОВ 97" – гр. ПЛЕВЕН, вписан в Търговския регис-тър на Агенция по вписванията с ЕИК 114090507, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. "Цар Самуил" №113,...

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем