17.09.2013
Заповед на ОУ за обявяване на резултати от проведен търг на 10.09.2013 г.

Право на поставяне на преместваемо съоръжение - павилион - бистро


10.09.2013
Покана за публично обсъждане на специализирания геопространствен анализ на територията на Област Плевен

На 19.09.2013г. (четвъртък) от 10:30 ч. в Зала „Плевен“, Етаж Партер, пл. „Възраждане“ 1, гр. Плевен,  ще се проведе публично обсъждане, на което ще бъдат представени и дискутирани резултатите от осъществения геопространствен анализ на територията на Област Плевен. От изключително значение ще бъде постигането на диалог по основните проблеми, ресурси и перспективи в развитието на областта, тъй като на база така изготвения анализ ще бъде разработена стратегическата част на Регионалната схема за пространствено развитие на Област Плевен. Геопространствен анализ (проект)


09.09.2013
Търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост

Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Гулянци - Заповед № РД- 14- 92Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в с. Любеново, община Никопол - Заповед № РД-14-93Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в с. Любеново, община Никопол - Заповед № РД-14-94Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Долна Митрополия - Заповед № РД- 14- 95 тук


01.08.2013
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 25 кв.м

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ПЛЕВЕН На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 46 от Правилника за приложение на Закона за държавната собственост, чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13 от Правилника за приложение на Закона за държавната собственост, Заповед №РД-14-82/26.07.2013 год.   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на площ от 25 кв.м., съгласно схема, одобрена от Главния архитект на община Плевен за право на поставяне на преместваемо съоръжение – павилион – бистро в поземлен имот с идентификатор 56722.618.54 по кадастралната карта на гр. Плевен в Защитена местност „Кайлъка”, до язовир „Тотлебенов вал”   Дата на търга: 10.09.2013 год. от 10.00 часа...


24.07.2013
Публична покана за създаване на Областен обществен съвет

Областниятуправител на област Плевен Илиян Йончев отправя публична покана за сформиранена Областен обществен съвет. Той се създава в изпълнение на управленскатапрограма на Правителството за подобряване на социалното положението на българскитеграждани, на бизнес-средата и демократизиране на управлението. С общественитесъвети към министерствата и областните администрации се цели прозрачност идостъпност до информацията за работата на държавната администрация. Публичнатапокана е отправена до всички неправителствени организации, младежкиорганизации, професионални сдружения и обединения, имащи отношение къмразвитието на област Плевен във всички сфери и направления, до медиите. Желаещитеда се включат в обществения съвет могат да подадат заявление по образец вделоводството на Областна администрация- Плевен на адрес: пл. „Възраждане”...


18.07.2013
Покана до председателя на Камарата на архитектите

Покана за участие в проект "Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния - БългарияДоговор (проект)Техническо заданиеПротокол за подбор на архитект за член на екипа за управление на проекта


 
Размер на шрифт
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя