ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883

Заповед на Областния управител от 17.04.2015г.
17.04.2015
За пожароопасен сезон в горските територии на област Плевен е определено времето от 20.04.2015г. до 31.10.2015г.

Заповеди на Областния управител за търгове за отдаване под наем от 13.02.2015 г. и 25.03.2015г.
18.02.2015
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени зони от територията на защитена местност "Кайлъка" за извършване на търговска и развлекателна дейностЗаповед на Областния управител от 26.03.2015г. след проведения търгТърг с явно наддаване за отдаване под наем на подземно помещение "Пещерата"Заповед на Областния управител след проведения търг - 25.03.2015г.

Протокол
11.11.2014
Протокол от 04.11.2014 г. от проведените интервюта с първоначално подбраните кандидати по Програма "Старт в кариерата"

Покана за заседание на Асоциацията по ВИК
07.11.2014
Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Плевен

Търгове с явно надднаване за отдаване под наем
03.07.2014
Подземни помещения в защитена местност Кайлъка - заповед за търг Част от поземлен имот - град Плевен - заповед за търг

Заповед на Областен управител № РД-14-51
23.05.2014
Поправка на очевидна фактическа грешка

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем