ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883

Справка на търговските дружества, с повече от петдесет на сто общинско участие в капитала, адресати на задълженията за разкриване на информация, съгласно параграф 1д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
13.07.2016
Справка на търговските дружества, с повече от петдесет на сто общинско участие в капитала, адресати на задълженията за разкриване на информация, съгласно параграф 1д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Одобрени наематели за спортни имоти, държавна собственост
22.06.2016
Заповед №РД-14-49/ 20.06.2016 на областен управител на област Плевен за одобрение на сдружение "ТЕНИС КЛУБ ПЛЕВЕН-90"Заповед №РД-14-50/ 20.06.2016 на областен управител на област Плевен за одобрение на сдружение "КАРТИНГ КЛУБ ПЛЕВЕН"

Списък на спортните обекти и съоръжения, предвидени да бъдат отдадени под наем на основание чл. 75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
10.05.2016
Заповед на областен управителСписък на спортни обекти и съоръжения

Списък на земеделски територии, придобили характеристики на гори
05.05.2016

Заповеди на Областен управител за обявен спечелил търга участник
01.12.2015
Заповеди на Областен управител за обявен спечелил участник в проведения търг с явно наддаване за продажба на недвижим - частна държавна собственост, находящ се в местността "Варана", с. Градище, община Левски.   Заповед №РД-14-73 Заповед №РД-14-74 Заповед №РД-14-75 Заповед №РД-14-76

Заповеди на областен управител за продажба на имоти - частна държавна собственост
21.10.2015
Заповед 1 РД-14-62 от 20.10.2015 г. Заповед 2 РД-14-65 от 20.10.2015 г. Заповед 3 РД-14-64 от 20.10.2015 г. Заповед 4 РД-14-63 от 20.10.2015 г.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем