ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883

Представиха възможностите за бизнеса през новия програмен период
15.10.2013
Заместник областният управител на област Плевен Мирослав Михайлов откри информационна среща с представители на бизнеса на тема „Възможности за финансиране през новия програмен период”. Той подчерта важността на проявата заради възможностите, които и през новия програмен период дават познатите ни вече седем оперативни програми. Според Михайлов европейските средства може да се онази глътка въздух, от която бизнеса спешно се нуждае. Той подчерта, че усвояването на европейски средства обаче е възможно само при добро познаване на възможностите и критериите за кандидатстване.  Проявата бе организирана от Областният информационен център със съдействието на Централния информационен и координационен офис и Администрацията на Министерски съвет. Пред участниците в срещата бяха представени приоритетите на три оперативни програми –...

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
15.10.2013
На 17.10.2014 г в зала „Плевен” ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. То ще бъде открито и ръководено от областния управител на област Плевен и председател на Регионалния съвет за развитие /РСР/на Северозападния район /СЗР/ Илиян Йончев. В заседанието ще участват представители на министерства, областните управители на Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, представители на „Форум гражданско участие”.

Областният управител поздрави абсолвентите от Медицинския колеж
15.10.2013
Областниятуправител на област Плевен Илиян Йончев бе гост на Промоцията на Колежанскивипуск 2010 – 2013. Своите дипломи получиха 53 студенти от специалноститемедицински лаборант, рентгенов лаборант, помощник-фармацевт  и социални дейности. ИлиянЙончев поздрави всички абсолвенти, като им пожела успешна реализация визбраната от тях професия. „Знайте, че разчитаме на вас в трудната битка заопазване на общественото здраве”, подчерта той. Областниятуправител използва възможността още веднъж да честити 65-тата годишнина отосноваването на Медицинския колеж като първо самостоятелно медицинско училище вПлевен. Днес той е основно звено в структурата на Плевенския медицинскиуниверситет. Илиян Йончев сподели гордостта си, че две години е бил част отекипа на Медицинския колеж...

Обществен съвет ще подкрепя дейността на Областния управител
10.10.2013
Своето първо учредително заседание проведе Областният обществен съвет в Плевен. Предварителна заявка за участие в консултативния орган към Областния управител на Плевенска област бяха направили 24 неправителствени организации, представители на бизнеса,  студенти, общественици. Участниците в заседанието се запознаха с проекта за Правилник за устройството и дейността на Областния обществен съвет. Сред целите на съвета са да провокира участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономическия живот, да служи като постоянна форма на диалог между областна администрация и тези структури за вземането на консенсусни решения по важни за региона теми. Участието в съвета е доброволно и структурата му е отворена, което дава възможност за присъединяване към...

Кметът на Белене положи клетва
09.10.2013
Областният управител на Област Плевен Илиян Йончев бе гост на церемонията по встъпването в длъжност на новоизбрания кмет на Белене Момчил Спасов. Той победи в частичните избори, които бяха насрочени заради избирането на предишния кмет на крайдунавския град Петър Дулев за народен представител. На тържествената сесия Момчил Спасов положи клетва пред членовете на Общинския съвет на Белене. На събитието присъстваха още заместник областния управител на Плевенска област Мирослав Михайлов, главния секретар на Областна администрация- Плевен Емил Димитров, представители на общинската администрацията, на различни организации, граждани. Като точка от сесията съветниците разгледаха и върнатото от областния управител като незаконосъобразно тяхно решение за предсрочно прекратяване на  правомощията на председателя на Общински съвет –...

Областният съвет за развитие съгласува единия от регионалните планове за ВиК системите
08.10.2013
Насвое заседание Областния съвет за развитие обсъди съгласуването на Регионалнитегенерални планове за ВиК- системите за обособените територии на „ВиК” ЕООД-Плевен и „Аспарухов вал” ЕООД – Кнежа. На срещата освен членове на Областниясъвет за развитие – кметове, представители на общински съвети, наработодателски организации и на синдикатите бяха поканени и ръководителите надвете дружества, както и представители на консултанта – Консорциум НРНСАД ДЗЗД.Областниятуправител на Плевенска област Илиян Йончев откри заседанието в качеството му напредседател на Областния съвет за развитие. Той информира, че съгласно чл.198от Закона за водите, за развитието на ВиК системите и съоръженията се изготвятрегионални генерални планове за период от 25 години....

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем