ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES

Йончев - в работната група за селските райони
01.08.2013
Областният управител на област Плевен Илиян Йончев ще участва в Третото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Тя ще се проведе на 2 август 2013 г. в столицата. Заседанието ще бъде открито от заместник- министъра на земеделието и храните Явор Гечев, който е и председател на работната група. По време на срещата ще се представят основните моменти от анализа и стратегията на Програмата за развитие на селските райони за новия програмен период.  Ще се дискутират нуждите и възможностите за финансиране на селските райони.

Плевенска област ще има пространствена схема
01.08.2013
Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен ще бъде разработена в рамките на проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България”. Тя е предвидена в дейност 6 по проекта - разработване и изпълнение на пилотни проекти. Схемата обхваща цялата територия на 11 общини в област Плевен. При подготвянето й ще бъдат отчетени и връзките със съседните територии, в това число и трансгранични. Изпълнител е ДЗЗД „Геоконсепт”. Ще се съобразим с последните  изменения на Закона за регионалното развитие, информира доц.д-р Стелиян Димитров, експерт от „Геоконсепт”. Той подчерта, че идеята е да се разработи стратегически документ, чрез който да се даде ясна визия за това как чисто...

Програмата за трансгранично сътрудничество – „мост”между регионите от двама бряга на река Дунав
31.07.2013
Областна администрация- Плевен бе домакин на работна среща на партньорите по проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния район Румъния – България”. Той се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност за всички партньори 6 813 222.50 EUR. Срещата бе открита от областния управител на Плевен Илиян Йончев. Той подчерта стратегическия характер на проекта за цялата трансгранична зона и изрази увереност, че екипа на областна администрация, който е партньор 6, ще работи активно за постигане на заложените цели. Илиян Йончев бе категоричен, че Програмата за трансгранично сътрудничество е своеобразен „мост”, който свързва регионите от двата бряга на река Дунав. Срещата бе...

Работна среща по проект Проект: „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България”
29.07.2013
Проект: „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България”, MIS-ETC Code 171    Във връзка с изпълнение на проект: „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. чрез Решение за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие № 1054B/09.02.2012г. ще бъде проведена техническа среща между партньорите, посветена на напредъка по изпълнението на стратегическия проект.  Срещата се организира от Областна администрация Плевен, в качеството и на партньор по стратегическия проект и ще се състои на 30 юли 2013 г. в Зала «Плевен» , етаж „Партер” в сградата на Областна администрация Плевен.  На техническата среща са поканени 11...

Идеи за подобряване на бизнес средата
26.07.2013
Областната администрация в Плевен бе домакин на работна среща във връзка с изпълнението на Програмата на правителството за най-неотложни мерки за подобряване на бизнес средата. В нея участваха представители на общините от Плевенска област, на общинските съвети, на териториалните звена на централните органи на изпълнителната власт. Срещата бе открита от заместник областния управител на област Плевен Мирослав Михайлов. Участниците в срещата бяха запознати с приоритетите на правителството – икономическо възстановяване и насърчаване на предприемачеството, преодоляване на негативните последици от административния рекет върху бизнеса, създаване на условия за истинска конкуренция, реформа в публичната администрация, подобряване на административните услуги за гражданите и бизнеса, въвеждане на електронно правителство. Според предварително уточнената процедура в Областна администрация постъпиха предложенията...

Туризмът - перспектива за Плевенска област
26.07.2013
Строителната площадка по проекта на община Белене за крепостта Димум ще бъде открита следващата седмица. Археологическият обект , както и  намиращия се  в непосредствена близост посетителски център на Природен парк „Персина” бяха разгледани от областният управител на област Плевен Илиян Йончев. Той бе придружен от вр.и.д.кмет на общината Момчил Спасов, който е и ръководител на проекта „Димум – античната митница на Мизия”. Кастелът се проучва активно от няколко години и все още не е толкова популярен. Това място ме грабна със своята уникалност и затвърди мнението ми, че перспективата на Плевен и Плевенска област е в туризма, сподели Илиян Йончев. Той подчерта, че общините Гулянци, Никопол и Белене имат огромен потенциал...

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем