ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883

Регионални програми създават работни места
28.10.2013
10 регионални програми одобри на свое заседание Областната комисията по заетост. Те бяха представени от заместник областния управител на Плевенска област Мирослав Михайлов. Осем от програмите са на общините, останалите две са разработени от Областна администрация. Свои проекти не са предложили общините Плевен, Гулянци и Левски. Проектите на Областна администрация са за поддържане на защитена местност „Кайлъка” и за Архитектурен резерват „Улпия Ескус”. Десетте програми  предвиждат на територията на Плевенска област да се създадат 286 работни места. Общата стойност на програмите е 914 664 лв, като 894 211 лв. се очаква да дойдат от републиканския бюджет. Регионалните програми се разработват ежегодно и се одобряват от Областните комисия по заетост. До края на...

ТГС - бизнес инкубатори
28.10.2013
 Екип на Областна администрация – Плевен участва в пресконференция в румънския град Слатина, на която бяха представени междинните резултати по изпълнението на пилотните проекти в рамките на изпълнението на проекта „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Срещата с медиите бе организирана от Центъра за консултации и управление на проекти Европроджект , който е Партньор 4 по проекта и който ръководи изпълнението на  пилотен проект StartUp-RO-BG. Дейностите по него обхващат цялата гранична територия Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич. Целите на проект StartUp-RO-BG...

Северозападният район – с пилотно прилагане на нов модел
25.10.2013
Областният управител на Област Плевен Илиян Йончев днес участва в работна среща във връзка с включването на Северозападния район в Споразумението за партньорство за периода 2014 – 2020 г. Предвижда се той да бъде пилотния район, в който да се приложи моделът на интегрираните териториални инвестиции. В тази връзка до края на годината предстои да се разработи междусекторна интегрирана стратегия за териториално развитие на Северозападния район. На срещата ще бъде представен екип на Софийски университет „Св.Климент Охридски”, който ще разработи бъдещата стратегическа рамка за прилагане на интегрираните териториални инвестиции в СЗР. Според вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова е избрано това водещо висше учебно заведение, тъй като то разполага с необходимия...

Областният управител провери готовността за зимата
23.10.2013
В Областна администрация – Плевен днес се проведе разширено заседание на Областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно възстановителни работи. В него участваха представители на МВР, ПБЗН,военните формирования на територията на областта, на „Електросистемен енергиен оператор”, „ЧЕЗ Разпределение-България”, „ВиК”, „Напоителни системи”, РИОСВ, НИХМ, Басейнова дирекция „Дунавски район”, Областно пътно управление, Регионалния център по здравеопазване, Държавно горско стопанство, представители на общините. Повод за заседанието е заповед на министър-председателя Пламен Орешарски, според която областните управители трябва да докладват за създадената организация по планирането на защитата при бедствия и готовността на щабовете за действие при усложнена зимна обстановка.  По време на срещата бе разгледан План с варианти за действие при сложна метеорологична обстановка....

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
18.10.2013
Областна администрация - Плевен бе домакин на заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. То бе открито и ръководено от областния управител на област Плевен и председател на РСР на СЗР г-н Илиян Йончев.                  В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, заместник областни управители, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати. След проведено гласуване за заместник - председател на Съвета за периода 01 януари до 30 юни 2014 г. беше избран г-н Ваньо Костин- кмет на община Чупрене. На заседанието беше актуализиран състава на представителите в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка...

Италианска област показа успешен модел за партньорство между градските и селски райони
16.10.2013
Областният управител на Плевенска област Илиян Йончев и неговият заместник Мирослав Михайлов посетиха обекти в италианската област Ломбардия, които са пример за успешно реализирани сътрудничества между градове с висока степен на урбанизация и прилежащи към тях аграрни общини. Визитата бе в качеството им на представители на екипа по изпълнение на проект URMA /"Urban-rural partnerships in metropolitan areas" Ref. 1117R4/. Неговата цел е създаване и развиване на успешни модели за партньорство между градовете и заобикалящите ги селски райони с цел взаимна полза, комплексно и балансирано развитие на регионите,  обмяна на опит и добри практики между тях. Постигането на тези цели е приоритет за Областна администрация, която е единствения български партньор от общо...

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем