ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Постояната комисия „Военни паметници“ подкрепи изграждането на два паметни знака в Плевен
20.12.2017
На свое редовно заседание постоянната комисия „Военни паметници“ при Областна администрация - Плевен, председателствана от заместник-областния управител д-р Красимир Трифонов  подкрепи предложението за възстановяване на мемориалната плоча на опълченеца Коста Фързулев. Във връзка с това кметът на община Плевен следва да внесе конкретно предложение  на сесия на Общинския съвет за финансиране на дейностите по възстановяването на паметната плоча със средства от бюджета на Община Плевен. След поставянето й мемориалната плоча трябва да бъде вписана в регистъра на военните паметници и предложена на министъра на отбраната  за вписване в националния регистър.
               Подкрепено бе и предложението за издигане на паметник на загиналите офицери и войници от Девета пехотна плевенска дивизия в Плевен. То следва да бъде разгледано от обществено-експертения съвет по култура при Община Плевен, който да предложи  на ОбС - Плевен място за поставяне, вид на монумента, както и да направи предварителна количествено-стойностна сметка за изграждането на паметника.
         На заседанието си постоянната комисия обсъди  и изготвянето на предложение за обявяване на военни паметници за недвижимо културно наследство.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?