ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Стратегическата рамка на Областната стратегия за развитие на Област Плевен продължава да бъде актуална
13.12.2017
На свое заседание Областният съвет за развитие на Област Плевен прие Доклада за междинната оценка на Областната стратегия за развитие на областта за периода 2014-2020 година.
„Осъществяването на наблюдението и оценката на изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Плевен е изключително важна стъпка към подобряване и усъвършенстване на процеса на стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие и по-добрата работа на отговорните институции за провеждането на политиката за регионално развитие”, каза областният управител на Плевен Мирослав Петров.
По заложените седем приоритетни области с високо ниво на изпълнение са четири – инвестиции и заетост, свързаност, природа за бъдещите поколения и обслужване на урбанизираната среда. Средно ниво на изпълнение имат приоритетните области  - здрави жители и история и култура. Като ниско ниво на изпълнение ръководителят на екипа, изготвил оценките по Доклада, доц.д-р Стилян Димитров, посочва приоритетна област модерно земеделие, „което, разбира се, е проблемно от гледна точка на това, че Област Плевен се явява един от лидерите, в  национален мащаб, по отношение на развитие на земеделието”, каза той.
Димитров отбеляза, че по отношение на качествените индикатори областната стратегия има актуална стратегическа рамка, която съответства на стратегическите цели  и приоритети. Има добра степен на прилагане на принципа за партньорство, адекватност на социално-икономическата обстановка и общо взето високо ниво на изпълнение.
По отношение на ефикасността на използваните ресурси оценката може да бъде определена като висока.Общо заложените и привлечени средства надхвърлят  60% от индикативно заложения бюджет за изпълнение на стратегията, сочи Доклада за междинната оценка на Областната стратегия за развитие на Област Плевен.
Отправените препоръки в Доклада за междинната оценка са, че при разработване на Стратегията за следващия програмен период трябва по-прецизно да се определят общите индикатори за оценка на стратегията и индикаторите за резултат.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?