ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
Администрациите ще се придържат към единни правила при формиране на домейните и наименованията на електронните си пощи
07.08.2017
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
 
 
Администрациите ще се придържат към единни правила при формиране на домейните, както и на адресите на електронната поща на административните органи. За целта Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) ще изготви методически указания, които ще приведат наименованията и адресите в съответствие с изискванията на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, която е в сила от 1 март 2017 година.
   В Наредбата са определени правила за формиране на наименования на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронна поща, използвани от областните, общинските, районните администрации и администрации без собствена инфраструктура за електронна поща.
   Анализът на съществуващите към момента електронни адреси показва, че в областните, общинските и районните администрации се използват електронни пощенски услуги от различни доставчици, като използваните домейни и неименования на електронна поща противоречат на правилата, посочени в Наредбата. Неспазването на единни стандарти значително затруднява комуникацията на гражданите с институциите, взаимодействието между самите администрации, а също така създаването на единни регистри и общи адртесни списъци.
   С решението си кабинетът възложи на председателя на ДАЕУ да изготви методически указания за фирмиране наименованията на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронната поща на административните органи в Република България. Документът също така ще укаже реда на създаване на портал за Система за вътрешни електронни административни услуги, използвани от областните, общинските, районните администрации и администрации без собствена инфраструктура за електронна поща и заявяване на електронна административна услуга  за електронна поща.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?