ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
Междуведомствена комисия ще обследва техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Плевен
13.04.2017
Със Заповед на Областния управител на Област Плевен Марио Тодоров е назначена междуведомствена комисия с председател арх. Бойко Балтаков, заместник-областен управител, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Плевен. За периода 09 май – 16 юни 2017 г. комисията ще провери изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени. Ще бъдат съставени протоколи за направените констатации и предписания на собствениците на язовирните стени и на съоръженията към тях за предприемане на необходими действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация.
По оценка на председателя на комисията арх. Балтаков, зам.-областен управител на Област Плевен, състоянието на язовирите в град Плевен, които са държавна собственост, е добро – „Мъртва долина-1“, „Мъртва долина-2“, „Кайлъка“, „Тотлебенов вал“ и „Табакова чешма“. Всички те се стопанисват и контролират от държавното предприятие „Напоителни системи“ ЕАД Плевен, клон Среден Дунав, чийто принсипал  е Министерството на земеделието и храните. Единствено в недобро състояние е преливника към язовирната стена на язовир „Тотлебенов вал“, за справянето с което са предприети необходимите мерки от страна на Областния управител на Област Плевен.
На заседание на Министерски съвет на 05.04.2017 г. Областният управител Марио Тодоров постави въпроса за състоянието на преливника пред Министъра на земеделието и храните Христо Бозуков. Министърът даде твърдо обещание и вече са предприети мерки за изготвяне на технически проект за възстановяване и ремонт на преливника, за да се отстрани реалната опасност от разрушаването му, което би довело до заливането на парк „Кайлъка“.
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем