ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
В Областна администрация – Плевен се проведе обучение на членовете на РИК и представителите на областни и общински администрации
13.03.2017

На 13.03.2017 г., понеделник, от 10.30 ч в зала „Плевен“ на Областна администрация – Плевен се проведе първото дистанционно обучение по предварително оповестен план-график от страна на ЦИК на членовете на РИК 15 – Плевен. В тренировъчната сесия взеха участие около 30 представители на техническите екипи от областните и общински администрации, независими наблюдатели и други институции и участници в изборния процес. От страна на ЦИК бе обявен активен обучителен портал на страницата на Избирателната комисия, който съдържа полезна информация с възможни казуси, въпроси и отговори за ангажираните в избирателния процес. Упоменати бяха още веднъж важните дати и срокове по организацията на предстоящите избори за Народно събрание 2017 на 26 март 2017 г. 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем