ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Комисията по заетост обсъди обобщената информация от анкета сред работодателите
09.10.2018
На свое заседание днес Комисията по заетост към Областния съвет за развитие , председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова, обсъди обобщената информация от втория етап на проучването за потребностите на работодателите от работна сила.
В анкетирането, провело се в периода  1.08.-17.09. 2018 г. на територията на област Плевен, се включиха 126 работодатели главно от частния сектор. Обработката и обобщението на анкетите е извършено съгласно утвърдената матрица на дейностите, отговорностите и сроковете за изпълнението им. Анализът извежда като най-важно изискване на работодателите при подбор на кадри способността за самоконтрол и дисциплина. Ключовите компетентности, които работодателите считат, че е необходимо да притежават техните служители са инициативност и предприемачество -/32,5% от анкетираните в областта). Само двама от попълнилите въпросника посочват като изискване математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите.
През  следващите 12 месеца работодателите са заявили, че ще се търсят специалисти с квалификация по следните професии: продавач – консултант, Машинен оператор, касиер, офис секретар, оператор в производството на облекло, машинен техник, икономист, електромонтьор, водач на МПС за обществен превоз, работник по транспортна техника. Прогнозите на работодателите за разкриване на работни места обхващат следните професии оператор в производството на облекло - 50 р.м., продавач – консултант -35 р.м., шивач – 25 р.м., машинен оператор -21 р.м., социален асистент – 19 р.м., Болногледач – 16 р.м., графичен дизайнер – 16 р.м., сътрудник социални дейности -15 р.м., работник в керамичното производство -15 р.м. и касиер – 14 р.м.
 Сред кадрите без специална квалификация през следващите 6 месеца най-голямо търсене ще има за работници в преработващата промишленост, сочи анкетата.
Работодателите очакват след три години да се търсят на-често висшисти в сферата на икономиката, машинното инженерство и компютърните науки, а най-малко в областта на правото и хранителните технологии. Към същия период от време кадрите със средно образование биха могли успешно да се реализират в професионални направления като администрация и управление, компютърни науки, производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, транспортни услуги и електроника, комуникационна и компютърна техника.
В срок до 24.10.2018 г. обобщената информация за област Плевен, касаеща потребностите на работодателите от кадри, ще бъде изпратена до централното управление на Агенцията по заетостта.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?