ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ за проведено заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Северозападен район /СЗР/
05.10.2018
На 05 октомври 2018 г. в гр. Плевен, в зала „Плевен“ на Областна администрация – Плевен, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Заседанието беше открито и ръководено от Областния управител на област Плевен г-н Мирослав Петров – председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.07-31.12.2018 г.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин,  Враца и Ловеч, заместник-областният управител на област Монтана, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.
Част от дневния ред бе дискусия с представители на Световната банка и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с реформата в регионалната политика на страната.
Представен бе напредъкът в дейностите по подготовката и доизграждането на автомагистрала „Хемус” и по-конкретно на участъците, преминаващи през територията на Северозападен район за планиране, включително визия за свързаността с основните направления по републиканската пътна мрежа на територията на района.
На заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район беше обсъден и съгласуван Актуализирания документ за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Враца за периода 2018 – 2020 г., изготвен на база на резултатите от Междинната оценка на изпълнението на Стратегията.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?