ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
30 метров канал временно отвежда излялата се по алеите на Кайлъка вода
09.03.2018
Прокопаният 30 метров канал, който да извежда в реката изтичащата по алеите на Кайлъка вода е временно успокои положението в парка. Спешната мярка бе предприета по разпореждане на областния управител на Плевен Мирослав Петров като най-бързата и ефективна реакция с оглед на създалата се след снеготопенето ситуация.
Каскадно разположените язовири в Кайлъка се изтичат в най-големия от тях „Тотлебенов вал”, но поради факта, че вече е запълнен изцяло, водата минава през преливника. Наред с това повишеното ниво на река Тученишка допълнително утежнява положението.
„След като прокопахме канала в началото на Кайлъка водата е  поспаднала и след обяд вече се  беше оттеглила на 3- 4 метра от входа на парка. Това обаче далеч няма да бъде достатъчно, затова ще разговарям с управителя на ВиК, защото те стопанисват канала и шахтите по протежението на парка, успоредно на реката. Ще настоявам за конкретни предложения от негова страна по отношение на възможностите за ревизия на сега съществуващата канализация, почистването ѝ, а най-добре за нейната подмяна.”, каза областният управител Мирослав Петров, който заедно с арх. Трифон Иванов – директор на Дирекция АКРРДС преди минути лично проследи ефективността от предприетите спешни мерки в наводнения парк „Кайлъка”.
„Продължаваме да търсим и алтернативни опции, които да доведат до трайното решение на този проблем”, категоричен бе областният управител на Плевен Мирослав Петров.
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем