ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
30 метров канал временно отвежда излялата се по алеите на Кайлъка вода
09.03.2018
Прокопаният 30 метров канал, който да извежда в реката изтичащата по алеите на Кайлъка вода е временно успокои положението в парка. Спешната мярка бе предприета по разпореждане на областния управител на Плевен Мирослав Петров като най-бързата и ефективна реакция с оглед на създалата се след снеготопенето ситуация.
Каскадно разположените язовири в Кайлъка се изтичат в най-големия от тях „Тотлебенов вал”, но поради факта, че вече е запълнен изцяло, водата минава през преливника. Наред с това повишеното ниво на река Тученишка допълнително утежнява положението.
„След като прокопахме канала в началото на Кайлъка водата е  поспаднала и след обяд вече се  беше оттеглила на 3- 4 метра от входа на парка. Това обаче далеч няма да бъде достатъчно, затова ще разговарям с управителя на ВиК, защото те стопанисват канала и шахтите по протежението на парка, успоредно на реката. Ще настоявам за конкретни предложения от негова страна по отношение на възможностите за ревизия на сега съществуващата канализация, почистването ѝ, а най-добре за нейната подмяна.”, каза областният управител Мирослав Петров, който заедно с арх. Трифон Иванов – директор на Дирекция АКРРДС преди минути лично проследи ефективността от предприетите спешни мерки в наводнения парк „Кайлъка”.
„Продължаваме да търсим и алтернативни опции, които да доведат до трайното решение на този проблем”, категоричен бе областният управител на Плевен Мирослав Петров.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?