ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
С грамоти областният управител Мирослав Петров насърчи гражданската позиция на младите хора в Плевен
14.08.2018

Втори етап от проучване на потребностите от работна сила
13.08.2018
Започна второто за тази година проучване сред бизнеса на потребностите от работна сила. Потребностите на пазара на труда се анализират два пъти годишно – през февруари и  август. Информация за проучването вече е изпратена до браншовите организации, общините, работодателските асоциации и фирмите на територията на област Плевен. В обновения електронен анкетен формуляр са отчетени трудностите, посочени от Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие и анкетираните в предходното изследване работодатели. Настоящият формуляр е опростен, като в него са включени по-малко на брой въпроси. Проучването ще продължи до 17.09.2018 г. Резултатите от попълнените анкетни формуляри и обобщените данни от тях за област Плевен трябва...

Областният управител Мирослав Петров разговаря с кмета на Червен бряг инж.Данаил Вълов по темата с водоподаването
03.08.2018

Областният управител Мирослав Петров прие днес районния мюфтия Мурад Бошнак
31.07.2018

Обсъдиха състава на междуинституционалните екипи по Механизма за обхващане на ученици в образователната система на работно заседание в Областна администрация
26.07.2018
В работната среща взеха участие представители на РУО – Плевен, Областна администрация – Плевен, РДСП – Плевен, ОД на МВР – Плевен, както и 11-те общини от областта. Председателстващ срещата бе заместник-областният управител Татяна Божинова.   Механизмът се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система.   Основните причини за отпадане на ученици от учебният процес са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, както и проблеми, свързани с образователната система.   Целта е до...

Обяви
Списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите
08.10.2017

Заповед за одобряване на планове на новообразуваните имоти на местности в община Никопол
10.04.2017
Заповедта можете да изтеглите от тукОбнародвана в Държавен вестник брой 28 от 04.04.2017г.

Заповед за определяне на спечелил търга за отдаване на имоти под наем в ЗМ "Кайлъка"
16.03.2017
Заповед на Областен управител №РД-14-10 от 15.03.2017Заповед на Областен управител №РД-14-11 от 15.03.2017

Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост - езеро в ЗМ "Кайлъка"
06.02.2017
Заповед РД-14-04 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук

Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - пещерно помещение заедно с прилежащите му складови помещения
06.02.2017
Заповед РД-14-03 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?